Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 675
Năm 2020 : 675

Công văn hướng dẫn tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức Phong trào chữ đẹp - Văn hay cấp tiểu học, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi ...

Ngày ban hành:
21/10/2019
Ngày hiệu lực:
21/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên ....

Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày hiệu lực:
15/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên ....

Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày hiệu lực:
15/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tiểu học 2019-2020

Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc thành lập Hội đồng bộ môn .....

Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện phong trào trong trường học "Phòng chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố Hà Tiên

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn Hướng dẫn thự hiện quy chế chuyên môn ...

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản mới