Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Bình San

74, Mạc Cửu, KP 3, P. Bình San, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang
0297 3852100
kiengiang-thbinhsan@edu.viettel.vn